Vrtná súprava KB 10

Jedna sa o malú kompaktnú vrtnú súpravu určenú do stiesnených a málo dostupných priestorov. Vďaka extrémne malým rozmerom je súprava schopná vŕtať v hotových záhradách, chatových oblastiach, ale taktiež na novostavbách ako aj v halách a v priestoroch, kde svetlosť stropu je min. 3,5m. KB 10 sa radí medzi univerzálne vrtne súpravy a je schopná vŕtať v akomkoľvek podloží do hĺbky 80m a max priemeru 190mm.


Technické parametre:KB-10

Šírka - 720 mm
Dĺžka - 1500 mm
Výška -1500 mm


Vrtná schopnosť:


Súdržné horniny (hliny, íle, skalnaté a poloskalnaté podložie, a pod.)
- max. hĺbka vŕtania 80m pri koncovom vrtnom priemere 190mm
- vŕtanie priemerom 115/135/150/190 mm
- výstroj nerez, PE, PVC - Eko, lepene filtre do priemeru 140mm


Nesúdržné horniny (hliny, piesky, štrky a pod.)
- max. hĺbka vŕtania 30m pri koncovom vrtnom priemere 146mm
- výstroj PVC – Eko do priemeru 110mmVrtná súprava Wirth ECO - 0

Vŕtanie studní a vrty pre tepelné čerpadlá zaisťuje spoločnosť VRTY, s.r.o. pomocou mobilnej vrtnej súpravy na podvozku Mercedes Unimog. Ide o univerzálnu vrtnú súpravu s možnosťou vŕtania v akomkoľvek podloží až do hĺbky 150m a do max priemeru 324mm.


Technické parametre:

Súdržné horninyECO-0

(hliny, íle, skalnaté a poloskalnaté podložie, a pod.)
- max. hĺbka vŕtania 150m pri koncovom
vrtnom priemere 245mm
- vŕtanie priemerom 150/190/220/245 mm
- výstroj nerez, PE, PVC - Eko,
lepené fi ltre do priemeru 160mm


Nesúdržné horniny (hliny, piesky, štrky a pod.)
- max. hĺbka vŕtania 30m pri koncovom
vrtnom priemere 324mm
- vŕtanie priemerom 178/219/273/324mm
- výstroj oceľ, nerez, PE, PVC - Eko
do priemeru 250mm
- UGI fi ltre, lepene filtre


Vŕtanie priebežným pažením
- max. hĺbka 50m pri vrtnom priemere 178mmVrtná súprava PVSD

Široko profilové vŕtanie zaisťuje spoločnosť Vrty s.r.o. pomocou mobilnej vrtnej súpravy PVSD. Ide o náberové vŕtanie v oceľovej pažnici a to drapákom zaveseným na oceľovom lane. Súprava je umiestnená na podvozku T815. Široko profilové vrty sú realizované za účelom zásobovania vodou, pre stavebné znižovanie hladiny podzemnej vody, a v neposlednej rade tiež ako čerpacie a vsakovacie vrty pre tepelné čerpadlá systému voda – voda.


Technické parametre:

PVSD

- max. hĺbka vŕtania 30 m pri koncovom vrtnom
priemere 1020 mm
- vŕtanie priemerom 630/820/1020 mm
- výstroj oceľ, PE a PVC do priemeru 530 mm
- UGI filtre
- vŕtanie v kvartérnych (nespevnených) horninách
(napr. hliny, piesky, štrky a pod.)